Klage

Skiltforskriften – Skilt 372 Parkering forbudt

Klikk for stort bilde

Skiltet angir forbud mot parkering på den side av veien hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss eller nytt parkeringsregulerende skilt.