Klage

Trafikkreglene §17.1 c Fortau/gangveg/sykkelveg

Klikk for stort bilde

Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.