Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0‑20 år), samt gravide.

Tjenesten i Hammerfest består av helsesykepleier, jordmor, lege og kommunepsykolog. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Strandgata i Hammerfest og ved Kvalsund helsesenter, men kontortid på skoler og hjemmebesøk til familier med nyfødte barn utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sprøyter

Influensavaksinering vil bli tilbudt i Kvalsund, Kokelv og Hammerfest i uke 43 og 44.

Adresse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Postadresse
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Helsestasjonen i Hammerfest

Besøksadresse
Strandgata 52 
6. etasje
9600 Hammerfest

Telefon

78 40 24 10

Send e-post

Kvalsund helsesenter – legesenter, helsestasjon, jordmortjeneste

Post- og besøksadresse

Grubevegen 23
9620 Kvalsund

Telefon

78 41 59 00
08:00 – 15:30

Åpningstider

Helsestasjonen i Hammerfest

Åpningstid
08:00 – 15:00

Sommertid 15. mai – 15. september:
08:00 – 14:30

Telefontid
08:00 – 09:00 og 12:00 – 15:00

Sommertid 15. mai – 15. september
08:00 – 09:00 og 12:00 – 14:30