Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0‑20 år), samt gravide.

Tjenesten i Hammerfest består av helsesykepleier, jordmor, lege og kommunepsykolog. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Strandgata i Hammerfest og ved Kvalsund helsesenter, men kontortid på skoler og hjemmebesøk til familier med nyfødte barn utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Smittesituasjonen med covid-19 i Hammerfest og bemanningssituasjon påvirker dessverre vår drift. Inntil videre må vi prioritere barn, unge og gravide. Vaksinasjonskontoret er dessverre derfor fortsatt stengt.

Vi prøver å ha så normal drift som mulig, og har samme smittevernregler som før, men gjør noen justeringer til smittesituasjonen i Hammerfestregionen er mer avklart:

  • Fortsatt primært en voksen som følger med i barnekonsultasjonene.
  • Gravide kommer primært alene.
  • Tilstreber 2 meter mellom oss voksne i konsultasjoner.  
  • Munnbind kan bli brukt ved vaksinering og undersøkelse som tilsier tett kontakt med både barn og forelder.
  • Så kort undersøkelsestid i barne- og svangerskapskonsultasjoner som mulig, noe av konsultasjonen vil kunne tilbys per telefon.
  • Konsultasjoner hos helsestasjonslege – 6 uker, 6 måneder, og 12 måneders – innkalles som normalt.
  • 2 - og 4 års konsultasjoner er lange konsultasjoner. Noen av disse vil derfor bli utsatt nå.
  • Tilbud om 17-18 måneders konsultasjon hos helsesykepleier begrenses fortsatt til de som har behov for tettere oppfølging.

Vi tar kontakt med de det er aktuelt å endre på timeavtaler for. Vi ser an situasjonen fra uke til uke, og kommer ut med mer informasjon etter hvert

Ta gjerne kontakt med helsestasjonen om dere har spørsmål og/eller behov for kontakt med helsesykepleier.

Adresse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Postadresse
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Helsestasjonen i Hammerfest

Besøksadresse
Strandgata 52 
6. etasje
9600 Hammerfest

Telefon

78 40 24 10

Send e-post

Kvalsund helsesenter – legesenter, helsestasjon, jordmortjeneste

Post- og besøksadresse

Grubevegen 23
9620 Kvalsund

Telefon

78 41 59 00
08:00 – 15:30

Åpningstider

Helsestasjonen i Hammerfest

Åpningstid
08:00 – 15:00

Sommertid 15. mai – 15. september:
08:00 – 14:30

Telefontid
08:00 – 09:00 og 12:00 – 15:00

Sommertid 15. mai – 15. september
08:00 – 10:00 og 12:00 – 14:30