Ungdomslos

Vi følger opp ungdom 12 – 16 år med høyt skolefravær

Losen ønsker å komme inn tidligst mulig ved bekymring. Slik kan vi gjennom tett oppfølgning av eleven bidra til å styrke skoletilknytning, trivsel og opplevelse av mestring, forebygge utenforskap og snu negativ utvikling.

Den enkelte ungdom og dens foresatte skal oppleve at de får et helhetlig tilbud, og oppfølging som er individuelt tilpasset.

Dette er et lavterskeltilbud, har du en bekymring for en ungdom – ta kontakt!

ungdomslos@hammerfest.kommune.no 

Kontakt

Martine Berg
UngdomsLOS
Fagstab Oppvekst og Kultur
E-post
Telefon 413 87 298
Fride Heggelund Sevaldsen
UngdomsLOS
Fagstab Oppvekst og Kultur
E-post
Telefon 406 00 341