Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Forsøl barnehage

Ansatte i avdelingen Forsøl barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 78 40 28 72
Pedagogisk Leder 78 40 28 72
Styrer 78 40 28 70 911 90 918
Fagarbeider 78 40 28 72