En heltids barnehageplass koster 3135,- per måned. Du betaler fra den måneden barnet ditt starter i barnehagen. Matpenger kommer i tillegg.

Barnehagebarn

Familier med samlet inntekt under kr. 574 750,- kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under kr. 566 100,- rett til gratis kjernetid for barn som er født i 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehage). Dette gjelder også dersom du har en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for et barnehageår utgjør mer enn 6 % av husholdningens inntekt.

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår Foresattportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.