Priser og betaling

En heltids barnehageplass koster 3230,- per måned i kommunale barnehager. Du betaler fra den måneden barnet ditt starter i barnehagen. Matpenger kommer i tillegg.

Barnehageavgift 2022
Avgiftsart Beløp 2022
Flat sats for barnehageavgiften barn nr. 1, per måned 3 230,00
Flat sats for barnehageavgiften barn nr. 2, per måned 2 261,00
Flat sats for barnehageavgiften barn nr. 3, per måned            808,00
Gebyr «For sent hentet barn» per påbegynt halvtime            302,00
Barnehageavgift for delt plass regnes i % av hel plass pr. mnd + kr.            375,00
Dagplass per barn per dag            302,00
Kostpenger 350,00