Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid i barnehage

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage

  1. Søskenmoderasjon: Barn nr. 2 betaler 70 % av vanlig pris, barn nr. 3 og utover betaler 25 % i Hammerfest kommune.
  2. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
  3. Gratis kjernetid: Barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i uken. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra 1. august det året barnet fyller to år. Inntekstgrensen for gratis kjernetid er 583 650 frem til 1. august 2022. 

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Hammerfest kommune følger de nasjonale satsene.

Det er Hammerfest kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i både kommunale og private barnehager. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknad om reduksjon.

Slik søker du:

  • Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.
  • Søknadsskjema sendes elektronisk 

Søk om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid her