Regler, rutiner, skjemaer og informasjon

Kort fortalt:
Barn får automatisk plass i grunnskolen det året de blir seks år gamle. 
Du må bekrefte at dere tar i mot plassen eller gi beskjed om at dere ønsker plass ved en annen skole eller at barnet skal flytte til en annen kommune.

Vi bruker IST direkte, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom SFO og hjemmet.

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som SFO skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra SFO.

Felles rutiner for varsling, dokumentasjon og oppfølging av elevfravær i hammerfestskolen

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest kommune

Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler,studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i regi av skolen.

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene.

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid.

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.