Regler, rutiner, skjemaer og informasjon

Felles rutiner for varsling, dokumentasjon og oppfølging av elevfravær i hammerfestskolen

Foresatte til ungdomsskoleelever kan nå logge inn og se elevenes terminkarakterer.

Her finner du lenker til innlogging i de forskjellige datasystemene som brukes for elever, lærere og foresatte.
Skooler, MyKid, Outlook

Kort fortalt:
Barn får automatisk plass i grunnskolen det året de blir seks år gamle. 
Du må bekrefte at dere tar i mot plassen eller gi beskjed om at dere ønsker plass ved en annen skole eller at barnet skal flytte til en annen kommune.

Logo for Skooler

Vi bruker Skooler til kommunikasjon mellom skole og hjem.

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom SFO og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som SFO skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra SFO.

Kontakt skolen eleven går på i god tid før dere skal flytte, og gi beskjed om ny adresse og ny nærskole. Det er ikke noe eget skjema. Skolen skriver flyttemelding og sender til den nye skolen.

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest kommune

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid.

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler,studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i regi av skolen.

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene.