Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Hammerfest kommune.
SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. – 4. årstrinn, og for barn med nedsatt funksjonevne fra 1. – 7.årstrinn.

En heltids SFO-plass koster 2507,- per måned.

Vi bruker IST direkte, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår Foresattportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.