SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud ut over den obligatoriske skoledagen

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Hammerfest kommune.
SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. – 4. årstrinn, og for barn med nedsatt funksjonevne fra 1. – 7.årstrinn.

Det er SFO-tilbud før og etter skoletid på alle barneskolene i kommunen.

Priser og betaling

Skolefritidsordningen 2021
Avgiftsart Beløp 2022
Heldagsplass, per måned 2645,00
Halvdagsplass, per måned 1613,00
Gebyr «For sent hentet barn» per påbegynt halvtime            250,00
Dagplass per barn per dag 132,00
Kostpenger 150,00

Hammerfest kommune gir gratis SFO til familier med samlet inntekt som er lavere enn 2,5G.

Søskenmoderasjon

50 % fra og med barn nr. 2 i SFO
15 % hvis man har yngre søsken i barnehage

Halvdagsplass

En halvdagsplass utgjør 2 timer per dag. De foresatte velger selv når disse 2 timene skal brukes innenfor SFO-dagen.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne 5. – 7. trinn har gratis SFO, men må betale kostpenger.

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som SFO skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra SFO.

Alle søknader om plass i barnehage eller SFO, endringer og avslutning av plass, gjøres i vår Foresattportal for opptak i barnehage og SFO. Du kan søke om plass og om å bytte fra en barnehage/SFO til en annen uten å logge inn – men for å endre en søknad eller å si opp en plass som barnet ditt allerede har, må du logge inn i portalen.