Skolemiljø

Hammerfest kommune har en trivselskontakt som skal bidra i forebyggende og avhjelpende arbeid i barnehager og skoler med læringsmiljø, trivsel og mobbing. 

Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.