Grunnskoleundervisning

 • Mangler du fullstendig grunnskole?
 • Er ikke skolegang fra hjemlandet godkjent i Norge?
 • Ønsker du mer skolegang?
 • Vil du forbedre grunnlaget for mer skolegang?
 • Vil du lære mer i enkelte fag?
 • Har du lese- og skrivevansker?

Hammerfest voksenopplæringssenter tilbyr ettårig eller toårig opplæring i disse fagene

 • norsk/norsk som andrespråk
 • matematikk
 • engelsk
 • samfunnsfag
 • natur- og miljøfag

Selv om du har vitnemål fra grunnskolen tidligere, gir loven deg ny rett til ny opplæring dersom du trenger det

Du kan ta ett eller flere fag, og du kan velge om du vil ta eksamen eller ikke. Undervisningen og skolemateriell er gratis. Vitnemål for voksne er likestilt med ordinært vitnemål for norsk grunnskole.

Du må ha karakterer i fem fag, tre skriftlige og to muntlige fag, (og eksamen i to av disse) for å få fullstendig vitnemål.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om tilbudet!