Valgurne

Husk å ta med legitimasjon og valgkort til valglokalet. 

Valgurne med to personer i bakgrunnen

I Hammerfest kommune er det valgdag søndag 12. og mandag 13. september. Alle som er manntallsført i kommunen kan stemme på valgdagen. Du kan stemme i alle valglokalene i kommunen.

Adresse

Besøksadresse

Hammerfest voksenopplæringssenter
Elvetun 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
 

Følg oss på Facebook