Ansattoversikt


Voksenopplæringen

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer 977 17 530
Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver 930 69 302
Lærer
Lærer 975 74 215
Lærer
Lærer og yrkes- og karriereveileder 78 40 21 43
Lærer
Lærer 78 40 21 90 401 68 632
Sekretær 78 40 21 40
Vikar
Virksomhetsleder 78 40 21 32
Inspektør 78 40 21 35
Lærer 78 40 21 54 932 60 915
Lærer
Lærer
lærer 951 63 172 951 63 172