Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Skoler - Voksenopplæringen

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 482 69 403
Lærer
lærer
Lærer 977 17 530
Lærer 481 13 768
Sosial- og spesialpedagogisk rådgiver 930 69 302
Lærer
vikar
Lærer
Lærer og yrkes- og karriereveileder 78 40 21 43
Lærer
Sekretær 78 40 21 40
språkassistent 462 44 513
Virksomhetsleder 78 40 21 32
Inspektør 78 40 21 35
Lærer 78 40 21 54 932 60 915
Lærer
språkassistent