Ukrainske borgere som kommer til Hammerfest i privat regi

Ukrainske borgere som flykter fra krigen og kommer hit til Hammerfest må registrere seg hos politiet. Inntil videre kan ukrainske borgere oppholde seg i Norge uten å søke om særskilt oppholdstillatelse.

Når det er sannsynlig at man blir værende i Norge mer enn tre måneder (på bakgrunn av lovlig opphold som i denne situasjonen er gitt av myndighetene),  har barn i grunnskolealder rett til grunnskoleopplæring. Hammerfest kommune vil forsøke å gi tilbud om skoleplass så fort barna har kommet hit til kommunen.

Barn i aldersgruppen 1. – 10. klasse, det vil si barn som er født 2006 – 2015, skal gå på den skolen som er nærmest der de bor: nærskolen.
Ta kontakt med nærskolen for å avtale oppstart.

Hvis det er uklart hvilken skole som er nærskolen, kan man ta kontakt med sektor for oppvekst og kultur:

Hammerfest kommune
Postboks 1224/K
9616 Hammerfest

T 78 40 23 44 | Send e-post

Situasjonen er uoversiktlig, og informasjonen kan endres raskt.
Følg med på kommunens nettsider og i sosiale medier.

Trenger du råd eller veiledning?

Du kan ta kontakt med innvandrertjenesten for råd og veiledning

Ellen Johansen

Virksomhetsleder

Send e-post
T 78 40 21 39

Mehmet Veysi Yokus

Bosettingsansvarlig/ fagarbeider

Send e-post
T 78 40 21 37