Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

Kommunenplanens arealdel for Hammerfest 2020 – 2032 er for tiden under utarbeidelse.

Planforslag presentert for kommunestyret 5. juni 2020

Se filmen på Vimeo.com 

Innspill til forslaget til arealplan kan sendes til

postmottak@hammerfest.kommune.no

eller til

Hammerfest kommune
planavdelingen
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Det vil også bli mulig å gi muntlige innspill til dette på folkemøtene som skal arrangeres til høsten.

Frist for innspill er 1 Oktober 2020
 

Send innspill

Åpne planregisteret i eget vindu