Kommuneplanens arealdel

Vi arbeider for tiden med en ny arealdel til kommuneplanen. 

Den nye skal ta med alle arealer i den nye storkommunen etter sammenslåingen mellom gamle Hammerfest og Kvalsund kommune. Vi forventer vedtak av denne første kvartal 2022. Frem til det vil det være arealdel for Kvalsund fra 2003 og arealdel for Hammerfest fra 2010 som er gjeldende plan i Hammerfest kommune. Planene kan finnes her: