Ledige boligtomter i Bekkeli

Hammerfest kommune har ledig eneboligtomter for tildeling i Bekkeli boligfelt.

Bekkeli boligfelt ligger i Akkarfjord på Kvaløya, cirka 8 kilometer fra Hammerfest sentrum. For ytterligere opplysninger om tomtene kontakt kommunens servicekontor.

Klikk for stort bilde Det skal på søknad oppføres hvilke tomt det søkes på. Søkers navn og postadresse må påføres søknad.

Annonsering og tildeling gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.

Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.

Alle priser er i henhold til gebyr og avgiftsregulativet for 2020, dermed gjeldende i perioden 01.01.2020 - 31.12.2020.

Tilskudd til bygging av ny bolig i Bekkeli

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Bekkeli, i henhold til gebyr- og avgiftsregulativ for 2020 pkt.5.11 pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Boligtomter i Bekkeli