Baksalen – uregulert tomt med potensiale for 16 boenheter, god beliggenhet

Uregulert tomt med potensiale for minimum 16 boenheter til salgs i Baksalen. Området er avsatt til formålet boligbebyggelse (B14), med krav om regulering i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord.

Boligområde Baksalen B14

Prisantydning

Kroner 5 000 000,-

Tomteareal til bolig: ca. 5700 m²

Adkomst

Via Skaidiveien og Blinken.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i etablert boligområde, ca. 2 km fra Hammerfest sentrum. Attraktivt område med nærhet til turområder og badevann. Nærmeste barneskole er Baksalen skole, avstand ca. 500 m. Nærmeste ungdomsskole er Breilia ungdomsskole, avstand ca. 1,8 km. Avstanden til nærmeste bussholdeplass er ca. 50 m, og butikk er ca. 150 m.

Beskaffenhet

Brutto tomteareal er på ca. 9500 m², hvorav ca. 3800 m² er avsatt til grønnstruktur og infrastruktur. Formålet i gjeldende plan (Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord)  er å legge til rette for utbygging av området med leiligheter i rekkehusbebyggelse.

Adkomsten til boligområdet skjer via Blinken.

Hele prosessen rundt reguleringsplanen opp mot kommunen, samt alle relevante dokumenter og saksgang, finnes på Hammerfest kommune sin hjemmeside. Aktuell link følger her:
Hvordan foregår planarbeid?

Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Selger oppfordrer derfor til å kontrollere reguleringsplan og gjeldende lovverk for å vurdere hvilken informasjon som skal innhentes og gjøre nødvendige undersøkelser for å kunne bruke/utnytte eiendommen slik de ønsker.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter.

Ved interesse, ta kontakt med:
Hammerfest kommune ved grunnforvalter Arne Sannvik

E-post: arne.sannvik@hammerfest.kommune.no

Spørsmål om reguleringsprosessen kan rettes til:
Hammerfest kommune ved arealplanlegger Kaia Charlotte Fagerhaug

E-post: Kaia.Charlotte.Fagerhaug@hammerfest.kommune.no