Bruksendring

Bruksendring er søknadspliktig dersom:

  • Byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
  • Endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser.
  • Tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. Hva som regnes som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i veildningen til TEK10 §6-1.