Byggeplaner – hva må du søke om og hva er unntatt?

Når du skal bygge noe, kan du ha plikt til å søke om byggetillatelse, hvis ikke det du skal bygge er unntatt fra søknadsplikt.

Hva som er søknadspliktig er definert i 
plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2  

Unntak fra søknadsplikten er gitt i
plan- og bygningslovenbl § 20-5 og 
byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1.

Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20-3, eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) søke selv, dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1.  

Her finner du en oversikt over en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til om du må søke eller ikke.

Bygg uten å søke

Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Les mer hos Direktoratet for byggkvalitet