Forstøtningsmurer

Hvilke er søknadspliktige og hvilke er unntatt søknadsplikt?

Klikk for stort bilde

Når du skal sette opp forstøtningsmur, er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering, dens utforming, maksimale høyde over terreng og avstand til eiendomsgrense.