Garasje, bod og lignende

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Dette avhenger av byggets størrelse og plassering.

 

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke?

Les mer i dette informasjonsheftet (PDF, 462 kB)

Søknadsskjemaer og byggesaksblanketter (Direktoratet for byggkvalitet)