Stortinget vedtok i 2017
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020
Forbudet trådte i kraft 1.januar 2020, og kan ha stor betydning for deg som har en oljetank tilknyttet boligen.

Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken.