Kartbestilling – selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kart

Hammerfest kommune har i samarbeid med Norkart AS og Ambita AS (Infoland) laget en selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI- eller DXF-format.

 

Hammerfest kommune tilbyr følgende produkter for uttak av digitalt kartgrunnlag:

  • Basiskart som vektordata
    • Inneholder de vanligste FKB-dataene som veg, eiendom, bygning, adresse, ledningskart, høydekart og vann. Inneholder også vann- og avløpsledninger.
  • Plandata
    • Inneholder gjeldende reguleringsplaner.

Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.

Tjenesten er tilrettelagt av Norkart AS. Se Info-knapp bak de ulike produktene. Det finnes også en hjelpemeny nede i venstre hjørne dersom det skulle være behov for assistanse.

For å bruke løsningen må bruker opprette et kundeforhold med Ambita AS (Infoland). Fakturering og leveranse av kartdata skjer gjennom Ambita AS (Infoland). Prising av kartdata skjer iht. GEOVEKST forvaltningsavtale. Mer info finnes på Kartverkets hjemmeside, kartverket.no.

Klikk her for å komme til kartbestillingsløsningen

Ta gjerne kontakt med servicekontoret hvis du trenger hjelp.

Merk: Hammerfest kommune kan ikke garantere at de digitale dataene er komplette og uten feil. Kunden har rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. Er kunden en juridisk person kan kopiering og fremvisning skje til intern bruk. Eksemplarfremstilling, eller presentasjon på internett, er ikke tillatt uten særlig avtale.