Kartforretning vinterstid

Maksimal saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er 16 uker etter registreringsdato, men kan være kortere avhengig av saksmengden.

Nærbilde av grensemerke - Klikk for stort bilde

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingsforretning på grunn av klimatiske forhold. Kommunen vurderer om det er mulig å gjennomføre oppmålingsforretningen, og utsetter eventuelt til det blir mulig.

«Vinter» er definert som perioden 15. november til 15. april.
Fristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. april.

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Lovdata.no)