Skjemaer for eiendomsoppmåling

Her finner du skjema for tiltak etter plan og bygningsloven §20-1 bokstav m og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Skjemaene er PDF-dokumenter. 

Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Skjemaet brukes på følgende tiltak:

 • Ikke søknadspliktig tiltak (behandles etter matrikkelloven)
  • Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31)
  • Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32)
  • Uteareal til eierseksjon (jf eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)
  • Klarlegging av eksisterende grense    
  • Grensejustering
  • Grensepåvisning
 • Søknadspliktige tiltak (behandles etter plan og bygningsloven og matrikkelloven)
  • Opprettelse av ny eiendom
  • Arealoverføring (kan også bruke elektronisk skjema)
  • Opprettelse av festegrunn
  • Eierseksjon (nye grenser for uteareal til eierseksjon)
  • Anleggseiendom

Erklæring om arealoverføring (pdf)
(vedlegges søknad om arealoverføring)

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter (pdf)

NB!
Ikke send skjemaer som inneholder sensitiv informasjon som f.eks. fødselsnummer med e-post.
E-post er ikke en sikker forsendelsesmåte, og det er en fare for at informasjon kan komme på avveie.
Send skjemaer enten med sikker post eller i fysisk post:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest