Hammerfest brann- og redningstjeneste

Brann- og redningstjenesten ledes av brann- og redningssjefen med stab. Administrasjonen har ansvar personal, økonomi, lønn og arkiv og fungerer som sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) for Vest-Finnmark.

Her er en kort oversikt over reglene for kjøp, salg og bruk av fyrverkeri. Det finnes ingen nasjonal godkjenningsordning, men før hver sesong gjør DSB en markedskontroll der blant annet fysisk test av fyrverkeri står på sjekklisten.

All bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april - 15. september, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke.

Konsekvensen av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann.

Kontakt

Arne Myrseth
Brannsjef
E-post
Telefon 78 40 26 03
Mobil 952 47 103

Adresse

Hammerfest brann- og redningstjeneste

Besøksadresse

Risvågveien 1-3
9602 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

M 907 05 457 | Send e-post

Åpningstider - kontor

  • 15. september – 15. mai:  08:00 – 15:45
  • 16. mai – 14. september:  08:00 – 15:00