Graving i offentlig vei

Om gravetillatelse

Spørsmål om graving i vei og gravetillatelse rettes til Servicekontoret.

Arbeidsvarsling

Vi viser til Håndbok N301 Arbeid på og ved vei – krav og retningslinjer til varsling og sikring.

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei ( nærmere enn 4 meter fra fortau), skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommune. Dette gjelder også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2, søknaden godkjennes av Hammerfest parkering KF, ved Jan Gunnar Hjellnes eller Goggen Hansen.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

Søknaden rettes til:

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Eller til: gravetillatelser@hammerfest.kommune.no

E-post: parkering@hammerfest.kommune.no

De som godkjenner varslingsplan på kommunal vei har e-post:

Svein.gamst@hammerfest.kommune.no

Jan.gunnar.hjellnes@hammerfest.kommune.no

Goggen.hansen@hammerfest.kommune.no

For arbeid på eller ved fylkesvei og riksvei skal Statens vegvesen godkjenne varslingsplan.

Søknaden rettes til e-post: firmapost-nord@vegvesen.no