Hjelpemidler

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er ett av flere tiltak som kan bidra til å mestre hverdagen. Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, og må ses i sammenheng med andre tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller en endring av måten man gjør ting på, kan ofte være en god måte å starte på.  

Det finnes hjelpemidler innenfor flere områder;

  • Bevegelse
  • Hørsel
  • Syn
  • Kognisjon
  • Kommunikasjon

Hjelpemidler ved varig behov dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Kortidsutlån av hjelpemidler

Hjelpemidler fra kommunen kan lånes i inntil 3 måneder. Tjenesten er gratis.

Hjelpemidler som finnes i vanlig handel, f.eks. hos apotek må dekkes av den enkelte (gripetang, stømpepåkleder, ispigger til krykker m.m).

Hjelpemiddelsentralen | Nav.no

Permanent behov for hjelpemidler 

Har du permanent behov for hjelpemidler, kan Ergo- og fysioterapitjenesten bistå med søke om de hjelpemidlene som er mulig å søke via NAV. Flere av disse kan kreve kartlegging og underskrifter fra fastlege og/eller bruker til søknad.
 

Adresse

Hjelpemidler - Hammerfest by

MariNor AS
Fjordaveien 28
9610 Rypefjord

(henvend deg i resepsjonen 1. etasje)

Telefon
78 41 82 04

Mobil
95 04 79 35

Hjelpemidler - Kvalsund

Kvalsund Helsesenter
Grubeveien 23
9620 Kvalsund

 

Telefon
78 41 59 00

Hjelpemidler - Kokelv

Kokelv bo- og omsorgssenter
Fielbmá 9
9715 Kokelv

Telefon
78 41 59 00