Læring og mestring

Hammerfest kommune tilbyr læring- og mestringstjenester som en del av tilbudet til Friskliv og mestring. Lærings- og mestringstjenester legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer får økt innsikt og opplever styrket mestring av egen livssituasjon, sammen med sine pårørende.

Lærings- og mestringstilbudene er hovedsakelig gruppebaserte og kan være både diagnosespesifikke og diagnoseuavhengige, med mestring som fellesnevner. Et mestringskurs inneholder fagkunnskap formidlet av både fagpersoner og erfaringskunnskap gjennom brukere som har hatt eller går gjennom de samme helseutfordringene.  Erfaringsutveksling fra andre i samme situasjon står sentralt og tilbudene legger til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Kontakt

Ellen Mørstad Storrusten
Fysioterapeut
E-post
Telefon 78 40 23 85
Mobil 908 05 706
Marte Moe
Fysioterapeut
E-post
Telefon 78 40 23 70
Mobil 468 36 339

Adresse

Friskliv og mestring

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

frisklivssentralen@hammerfest.kommune.no