Fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre

Fysioterapitjenesten tilbyr fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre

Treningen er i grupper og foregår i gymsalen på Kirkeparken omsorgssenter. Vi har to grupper, som er delt inn etter funksjonsnivå. Begge gruppene fokuserer på styrke og balanse og ledes av fysioterapeut.

Før oppstart gjøres en individuell vurdering og samtale med den enkelte.

Det koster for tiden kr. 55,- per trening.

Er du interessert eller kjenner du noen som har behov?

Ta kontakt med Ergo- og fysioterapitjenesten

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)