Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er ett av flere tiltak som kan bidra til å mestre hverdagen for personer med nedsatt funksjonsevne. Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, og må ses i sammenheng med andre tiltak, der den beste løsningen ofte en kombinasjon av flere tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder er ofte bedre enn mange hjelpemidler. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende.

Det finnes hjelpemidler innenfor flere områder;

  • Bevegelse
  • Hørsel
  • Kognisjon
  • Kommunikasjon
  • Syn

Ergo- og fysioterapitjenesten er kontaktinstans for NAV Hjelpemiddelsentral. Tjenesten har også ansvar for kommunalt hjelpemiddellager som distribuerer hjelpemidler for korttidsutlån til befolkningen.

Tjenesten har to typer utlån:

  1. Kortidsutlån fra kommunens hjelpemiddellager på inntil 3 måneder.
  2. Utlån ved varig behov (over 2 år) fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark.

Målgruppe

Personer med vesentlig redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Kriterier og vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) dekkes av folketrygden/NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunen dekker utlån ved kortere behov. Enkelte hjelpemidler som finnes i vanlig handel, f.eks. hos apotek lånes vanligvis ikke ut, og må dekkes av den enkelte.

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten og med andre.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Hjelpemiddelsentralen | Nav.no

Ergo- og fysioterapitjensten, voksne

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)