Koronavirus - Covid-19

Status koronasmitte i Hammerfest kommune

Onsdag 30. september 2020 09:00

Ingen med påvist smitte av covid-19 i Hammerfest kommune.

Lurer du på noe om koronaviruset?

Koronasmitteråd

Klikk for stort bilde   

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du også ringe helsedirektoratets nasjonale informasjonstelefon:

815 55 015

Er du urolig eller engstelig og trenger noen å snakke med?

Her finner du en oversikt over nasjonale hjelpetelefoner

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 39 – 2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 38 – 2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 37

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 30 – 36

Nå under koronaepidemien gjelder det at alle som er syke med luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Men når er det greit å gå tilbake på skole eller jobb? Hvor frisk må jeg være og hvor lenge må jeg ha vært frisk?

I forbindelse med nye testkriterier som er varslet fra Helsedirektoratet, foreslås det at alle som selv mistenker at de er smittet av Covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Hammerfest kommune har allerede god testkapasitet og lav terskel for testing.Vi har vurdert ut fra lokal smittesituasjon at vi vil opprettholde dagens rutine for testing – det vil si at man fortsatt kontakter lege før test.

Onsdag 05. august har vi fått bekreftet ett nytt tilfelle av koronasmitte covid-19 i Hammerfest kommune.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 26 

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 24 (14.06.2020)

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 23 (07.06.2020)

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 23 (02.06.2020)

For å ha godt smittevern mot spredning av koronaviruset covid-19 vil de kommunale barnehagene i Hammerfest fortsette med 8 timers åpningstid frem til nytt barnehageår starter mandag 24. august 2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 20 (16.05.2020)

Serveringsstedene i Hammerfest kommune som er åpne for gjester, må følge retningslinjene i Covid-19-forskriftens §14 og §14a

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 19 (10.05.2020)

I løpet av uke 20 åpner alle skolene i Hammerfest kommune igjen etter å ha vært stengt for å hindre spredning av koronaviruset covid-19.

Offentlige bygg som rådhuset, kommunehuset og andre kommunale bygg åpnes nå for publikum og ordinære besøk.

Folkehelseinstituttet har utvidet kriteriene for hvem som kan testes for korona, slik at alle med mistenkt covid-19 nå kan testes.