Anbefaler lokale tiltak én uke til.

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune anbefaler at den lokale forskriften om smitteverntiltak forlenges til søndag 6. juni.

Det innebærer blant annet at skoler og barnehager holdes stengt, at alle som kan skal ha hjemmekontor, og at de fleste butikker skal holde stengt. 

Formannskapet skal behandle saken om forlengelse av forskriften i møte i morgen, søndag 30. mai.