Åpningstider i barnehagene fra mandag 27. april 2020

Vi har nå hatt barnehagene i Hammerfest åpne i en uke etter at alle landets barnehager ble stengt 13. mars for å hindre smitte av koronaviruset covid-19. Fra mandag 27. april utvider vi åpningstiden fra 7 til 8 timer per dag.

Vanskelig å forene full åpningstid med regler for smittevern

Mange foresatte - og deres arbeidsgivere - ønsker naturlig nok at barnehagene skal kunne holde åpent til de samme tidene som vi hadde før koronautbruddet. Dessverre er det fysisk umulig å oppfylle dette ønsket samtidig som vi overholder reglene for smittevern som skal gjelde i barnehagene. Vi har blant annet ikke lov til å la personale flytte fra en barnegruppe til en annen i løpet av samme arbeidsdag. Dette gjør at vi rett og slett ikke har i nærheten av å ha mange nok ansatte til å kunne holde åpent like lenge som vi gjorde før koronatiltakene.

Vi øker fra 7 til 8 timer åpningstid fra mandag 27. april

Vi har samlet erfaring fra én ukes drift med strenge smitteverntiltakene i barnehagene, og vi klarer nå å øke åpningstidene fra 7 til 8 timer per dag.
Åpningstiden vil være 07:30 - 15:30

Foresatte i samfunnskritiske funksjoner må ta kontakt med sin barnehage dersom de har behov for barnehageplass utenfor åpningstid, men vi ber om at arbeidsgiver er med på å tilrettelegge for et godt barnehagetilbud for eksempel med noe fleksibel arbeidstid. Det vil bli bedt om dokumentasjon på behov.

Vi ber foresatte om å

  • ha barna i barnehagen etter faktisk behov
  • være raske ved henting og levering
  • vaske/sprite hendene før henting og levering
  • holde avstand ved henting og levering

Barna må

  • ha medbrakt matpakker til frokost eller at de har spist hjemme, og til lunsj ut mai. Barnehagen holder melk og frukt
  • være hjemme 24 timer før de kan komme i barnehagen igjen etter sykdom
  • ikke bli fulgt i barnehage av foreldre/foresatte som ikke er friske

Betaling

Alle som har barn i barnehage må betale full foreldrebetaling i den perioden barnehagen er åpen, men det blir ikke sendt faktura for kostpenger i den tiden barna må ha med mat hjemmefra.

Åpningstidene vil kunne endres på kort varsel

Dersom smittesituasjonen endrer seg nasjonalt eller lokalt, kan det bli innført nye smittevernsrutiner og vi kan bli nødt til å endre på åpningstidene i barnehagene igjen på kort varsel.