Barn og unge slipper smittekarantene

Barn og unge under 18 år trenger nå ikke gå i smittekarantene etter å ha vært i nærkontakt med en koronasmittet, men kan i stedet testes etter nærmere retningslinjer. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære er unntatt og må fortsatt i smittekarantene.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Smittekarantene

Hovedregelen er og har vært at alle som har vært nærkontakter med en koronasmittet – det vil si har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter – skal i smittekarantene i 10 dager. Nå unntas barn og unge under 18 år fra denne karanteneplikten, så sant de testes for koronasmitte. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til smittede, må fortsatt i smittekarantene.

Testing i stedet for smittekarantene

Vi tester med antigen hurtigtest som gir svar i løpet av 20 minutter.
Om det er aktuelt å teste en hel klasse eller barnehagekohort, vil vi normalt legge til rette for at det kan foregå på skolen. Ellers vil testingen foregå på vår teststasjon.

Testregime for personer mellom 13 og 18 år

Første test skal skje så raskt som mulig etter at nærkontakt er påvist. Ved negativt svar får barnet eller ungdommen slippe smittekarantene. Testen skal gjentas på dag 3 og dag 5, og ved fortsatt negativt svar, slipper de fortsatt smittekarantenen.

Testregime for barn i barnehage og barneskole

Første test skal skje så raskt som mulig etter at nærkontakt er påvist. Ved negativt svar får barnet eller ungdommen slippe smittekarantene. Testen skal gjentas på dag 3, 4 eller 5, og ved fortsatt negativt svar, slipper de fortsatt smittekarantenen.

Ved positiv test

Hvis vi får positivt svar på hurtigtesten, tar vi en PCR-test for å kontrollere svaret. Fram til svaret på PCR-testen foreligger, må barnet eller ungdommen være i isolasjon. Om PCR-testen også er positiv, forblir barnet eller ungdommen i isolasjon som koronasmittet. Er den negativ, slipper de smittekarantene og fortsetter eventuelt testregimet.

Testing er frivillig

Når noen har vært nærkontakt, blir de kontaktet av vårt smittesporingsteam for å organisere testing. Om man ikke ønsker å testes, kan man i stedet velge å gå i 10 dagers smittekarantene.

Kontakt

Sonni Schumacher
Kommuneoverlege
Legetjenesten
E-post
Telefon 78 40 24 59
Mobil 995 15 999