Ber tilreisende om å teste seg og begrense sosial kontakt

Vi har nå en situasjon med mulig spredning av det nye, muterte og mer smittsomme koronaviruset i Oslo-området. Regjeringen har satt i verk svært strenge tiltak i det berørte området. Hammerfest kommune ber tilreisende om å bidra til å hindre en spredning av det muterte viruset hit. 

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Det muterte viruset som først ble oppdaget i Storbritannia ser ut til å være vesentlig mer smittsomt enn det “vanlige” koronaviruset. Vi ønsker derfor å slå ned det mulige utbruddet av det muterte viruset i Oslo-området og å hindre det i å spre seg til resten av landet. 

I Hammerfest ber vi alle tilreisende som kommer fra områder utenfor Troms og Finnmark om å teste seg så fort som mulig ved ankomst til Hammerfest. Koronatesten er gratis. 

Vi ber også alle tilreisende om å begrense sosial kontakt så mye som mulig og å ha færrest mulig nærkontakter. Det regnes som nærkontakt om man har fysisk kontakt med noen, som ved håndhilsing eller klemming, eller om man er nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter. 

Hvis tilreisende ønsker å besøke beboere på kommunal institusjon må de fremvise negativ koronatest. 

Vi minner også om at regjeringen anbefaler alle i de 25 kommunene som for tiden er berørt av utbruddet av mutert koronavirus om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det vil naturligvis også gjelde besøk derfra til Hammerfest. 

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670