Trafikklys

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

TISK er Norges og Hammerfest kommunes hovedstrategi for å begrense spredningen av koronapandemien. «TISK» står for «Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene».

Nå under koronaepidemien gjelder det at alle som er syke med luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Men når er det greit å gå tilbake på skole eller jobb? Hvor frisk må jeg være og hvor lenge må jeg ha vært frisk?

Nå under koronapandemien gjelder det særskilte smittevernregler for leie av kommunale lokaler til arrangementer, som for eksempel konfirmasjoner, fødselsdager og bryllup.