Trafikklys

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Ikon: koronavaksine

Alle som har fylt eller fyller 16 år i år, det vil si de som er født i 2005 eller tidligere, og som oppholder seg i Hammerfest, kan få vaksine. 

De som har fått dose 1 eller har fått påvist covid-19-smitte, kan få dose 2.
For de som har vært smittet, regnes smitten som dose 1, og de skal altså gå rett til dose 2.

  • De som har fått dose 1, kan få dose 2 tidligst 4 uker senere.
  • De som har fått påvist covid-19-smitte, kan få dose 2 tidligst 9 uker senere.

Nå under koronapandemien gjelder det særskilte smittevernregler for leie av kommunale lokaler til arrangementer, som for eksempel konfirmasjoner, fødselsdager og bryllup.