Hva er TISK?

TISK er Norges og Hammerfest kommunes hovedstrategi for å begrense spredningen av koronapandemien. «TISK» står for «Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene».

(Rekkefølgen av ordene er valgt mest for at det skal bli et ord det skal være mulig å si – ikke fordi tiltakene nødvendigvis kommer i den rekkefølgen. KSTI klinger ikke like godt...)

Testing

Vi kan teste for om en person er smittet av koronaviruset, ved å undersøke om det er virus tilstede i sekretene i nese eller munnhule.

Vi har god kapasitet for testing i Hammerfest kommune, og de aller fleste som bestiller test, får time samme dag eller dagen etter. Resultatet vil normalt være klart dagen etter at testen blir gjort.

Hammerfest sykehus har også utstyr for hurtigtesting av egne ansatte og pasienter.

Isolering

Alle som får påvist koronasmitte skal i isolasjon. Om du får påvist koronasmitte vil du bli fulgt opp av lege og få beskjed om hva du skal gjøre. Du skal holde deg hjemme og unngå all nærkontakt med andre mennesker. Hvis mulig bør du ha eget rom og eget bad.
Om det ikke er mulig å gjennomføre isolasjon i eget hjem, så har kommunen beredskapsleiligheter som kan benyttes. Snakk med legen din om dette hvis det er nødvendig.

Hvis du har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronasmitte, skal du være i karantene. Om du da utvikler luftveissymptomer, skal du umiddelbart gå i isolasjon.

Du kan gå ut av isolasjon når det har gått minst 10 dager siden du først fikk symptomer og du har vært feberfri i minst 24 timer. Helsepersonell og enkelte andre grupper kan ha krav om lenger isolering.

Smittesporing

Når en person får påvist koronasmitte med covid-19 vil det kommunale smittesporingsteamet kartlegge hvem som har vært i nærkontakt med den smittede, siden disse har en høy risiko for å være smittet. Smittesporingsteamet vil snakke med den smittede og finne frem til hvem han eller hun har vært i nærkontakt med de siste 48 timene før den smittede først begynte å få symptomer på covid-19. Som nærkontakter regnes alle som har vært på mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller som har hatt direkte fysisk kontakt med den smittede. Smittesporingsteamet kan også velge å inkludere andre etter konkret, individuell vurdering.

Alle nærkontakter settes i karantene og skal så raskt som mulig testes for koronasmitte. Om en nærkontakt tester negativt, skal den fortsatt fullføre 10 dagers karantene (14 dager for helsepersonell). Er testen positiv, skal pasienten i isolering og det startes ny smittesporing av dennes nærkontakter.

Karantene

Alle som har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet koronasmittet skal i karantene. Det samme skal alle som ankommer Norge fra et land eller region utenlands med høy smitteforekomst («røde» land og regioner). Hvis du er i noen av disse gruppene skal du være i karantene. Helsepersonell som har vært i nærkontakt med en som er bekreftet koronasmittet skal være i karantene i 14 dager – andre skal være i karantene i 10 dager. Du skal testes på nest siste dag av karantenen, og du må ha negativ test før du kommer ut av karantenen.

Om får luftveissymptomer uten å ha vært i nærkontakt med noen som har fått bekreftet koronasmitte, skal du være i karantene frem til du har fått negativt testresultat og du er symptomfri.

Når du er i karantene skal du holde deg hjemme, holde avstand til alle du bor sammen med, og ikke gå på jobb eller skole eller i barnehage.