Leie av kommunale lokaler

Nå under koronapandemien gjelder det særskilte smittevernregler for leie av kommunale lokaler til arrangementer, som for eksempel konfirmasjoner, fødselsdager og bryllup.

Leietaker er ansvarlig for smittevern

Leietaker skal utnevne en person som er ansvarlig for å håndtere smitteverntiltak.
Leietaker skal være kontaktperson for helsemyndighetene og utlevere gjesteliste til helsemyndighetene ved et eventuelt smitteutbrudd.

Nasjonale regler for smittevern skal følges

De til enhver tid gjeldende regler for smittevern skal alltid følges, uavhengig av lokale regler for Hammerfest kommune. For tiden (oktober 2020) innebærer det følgende:

 • Det skal maks være 50personer tilstede på et arrangement.
 • Personer som ikke er i samme husstand skal holde minst én meters avstand til hverandre.
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene med tilgang til desinfeksjonssprit og håndvask.
 • Regler for håndhygiene, avstand og hostehygiene skal følges.
 • Personer som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon, som er syke eller har luftveissymptomer skal ikke delta på arrangementet.
 • Det skal finnes en arrangementsansvarlig med følgende ansvar:
  • Ha oversikt over hvem som er tilstede slik at det vil være mulig for å kommunen å drive smittesporing om det senere skulle vise seg at noen som er tilstede på arrangementet får mistenkt eller påvist smitte av covid-19. Denne oversikten på minst omfatte navn og telefonnummer til alle som er tilstede. Listen skal oppbevares i 10 dager etter arrangementet og deretter slettes.
  • Passe på at syke ikke deltar på arrangementet.
  • Passe på at smittevernsregler og -rutiner blir fulgt.
 • Den arrangementsansvarlige kan selv delta på arrangementet, men må være i stand til å ivareta sine plikter og til enhver tid ha oversikt over hvem som er tilstede.

Leietaker må betale for smitteforebyggende renhold etter arrangementet

Smittevask vil bli belastet leietaker med kr 410 per time.