Når skal jeg være hjemme og når kan jeg gå tilbake på jobb og skole?

Innholdet i denne artikkelen er utdatert.
Se oppdatert informasjon på Helsenorge.no her.


Nå under koronaepidemien gjelder det at alle som er syke med luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Men når er det greit å gå tilbake på skole eller jobb? Hvor frisk må jeg være og hvor lenge må jeg ha vært frisk? 

Det er litt forskjellig for barn og voksne.

Barn i barnehage og barneskole

For barn gjelder det at bare å være litt snørrete, ikke er grunn for å være hjemme. Særlig de minste barna i barnehage kan jo være sammenhengende snørrete mer og mindre hele vinterhalvåret.

Hvis de blir syke med andre eller flere luftveissymptomer enn tett eller rennende nese, som feber, hoste eller tung pust, skal de holde seg hjemme. Når barna blir friske igjen, er feberfri og har god allmenntilstand (føler seg friske), kan de gå tilbake på skolen eller i barnehagen. Det gjør ikke noe om de har litt resthoste og fortsatt er litt snørrete.

Barn trenger vanligvis ikke testes for covid-19. Hvis luftveissymptomene varer lenger enn 3-4 dager, kan du ringe legekontoret og spørre om barnet bør testes.

Når skal barn være hjemme - Klikk for stort bilde  

Voksne og barn på ungdomsskole og videregående

Voksne og ungdom som har nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme og skal testes for covid-19. Ring fastlegen din for å bestille test. Skulle du teste positivt for covid-19, altså at du er smittet med korona, vil du få beskjed om hva du skal gjøre.

Du må holde deg hjemme til du har fått negativt testsvar og er symptomfri. Allmenntilstanden er viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese etter gjennomgått luftveisinfeksjon trenger du ikke å legge vekt på.

Hvis du har hatt luftveissymptomer og ikke er blitt testet, bør du holde deg hjemme til du har vært symptomfri i ett døgn. Igjen er det allmenntilstanden som er viktigst, og du trenger ikke legge vekt på lette restsymptomer.

Når skal ungdom og voksne være hjemme - Klikk for stort bilde 

Les mer om hva du gjør etter testing.

Mer info her: