Testing for koronavirus covid-19

Hvem skal testes for koronavirus?

1) Alle som har symptomer på covid-19, skal testes for koronavirus

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19:

 • feber
 • hoste
 • tungpustethet
 • tap av smak- eller luktesans
 • sår hals
 • sykdomsfølelse

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom og som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

2) Personer uten symptomer på covid-19, men som har vært eksponert for smitte, skal testes.

Detter gjelder alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte i løpet av siste 10 dager:

 • nærkontakter av noen som har fått påvist covid 19
  (mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt som håndhilsing eller klemming)
 • innreisende fra områder med høy smitteforekomst
 • helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise utenom Norge
NB! Hvis du er i karantene, skal du fortsette med det, selv om du får en negativ test.
Det kan være nyttig å teste seg i karantene, for hvis du får en positiv test kan vi sette i gang med smittesporing, og da skal du i isolasjon. Men for personer som ikke har symptomer, er en negativ test ikke veldig pålitelig, så du må fortsatt være i karantene til du har fullført 10 dager.

Hvilke andre grupper kan testes for koronavirus?

 • Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, kan testes.
 • De som ønsker en test, men ikke mistenker smitte og ikke har symptomer, kan også testes – men da må de selv betale for testen. Dette kan for eksempel være aktuelt til helseattester.

Hvordan bestiller jeg test?

Du bestiller test gjennom din fastlege. Bruk gjerne besøklegen.no for å bestille, siden det kan være kø på telefon til legesentrene. 

Timebestilling på telefon skjer i normal åpningstid mandag – fredag 08:00 – 15:00.

 
Du bør avtale med legen hvordan du skal varsles om prøveresultatet når du bestiller testen.

Hvis du ikke har fastlege i Hammerfest, kan du ringe det legekontoret som har dagvakt:

Du vil få en timeavtale for test på vårt testsenter.

Hvordan foregår testen?

All koronatesting foregår på vårt testsenter i Breidablikk 33.

 

Du må ha timeavtale for å bli testet!


Møt opp i tide. Det er til tider stor trafikk på testsenteret, og vi ønsker å holde den oppsatte timeplanen. For å unngå smittespredning mellom de som kommer for å testes og personale, er vi nøye med å holde sosial avstand mellom alle som kommer til testing, og det er derfor heller ikke noe venterom på testsenteret. Vent ute eller i egen bil til tidspunktet for din timeavtale. Gå til inngangsdøren på det avtalte tidspunktet og vent der, så blir du hentet av testpersonalet.


Etter testen

Karantene og isolasjon etter testing

Hvis du har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19 (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt), skal du være i karantene i 10 dager etter nærkontakten, uavhengig av prøveresultat.

Hvordan varsles jeg om prøveresultatet?

Normalt blir det avtalt hvordan du skal få prøveresultatet når du bestiller testing.

Skulle det være en positiv prøve, altså at det er påvist covid-19, får vi umiddelbart beskjed fra laboratoriet, og da tar vi straks kontakt med pasienten.

Du kan også finne prøvesvaret ved å logge inn på HelseNorge.no. Der blir prøvesvaret oppdatert så fort det er klart fra laboratoriet. Du finner det under Min Helse – Prøvesvar.

NB! Ikke ring legekontoret for å spørre om prøvesvar.
Det er stort press på telefon til legesentrene for tiden.


Testen sendes til laboratoriet ved UNN i Tromsø, der analysen vanligvis blir foretatt dagen etter at testen er utført i Hammerfest – men det kan av og til ta noen få dager før svaret foreligger.

Ved negativt prøvesvar (ikke påvist covid-19)

Hvis du har symptomer på covid-19 før testen

Hold deg hjemme i karantene til du har fått negativt prøveresultat og du er symptomfri.

Hvis du er testet uten å ha symptomer på covid-19

Hvis du har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19 (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt som håndhilsing eller klemming), skal du være i karantene i 10 dager etter nærkontakten, uavhengig av prøveresultat.

Hvis du har reist inn i Norge etter opphold i et rødt land, skal du være i karantene i 10 dager etter innreise, uavhengig av prøveresultat.

Hvis du har reist inn i Norge etter opphold i et gult land, bør du være hjemme til du har fått prøvesvar, men du er ikke pålagt å være i karantene.

Helspersonell har egne rutiner for Hammerfest kommune. Ta kontakt med arbeidsgiver hvis du er i tvil.

Hvis du ikke har vært på reise eller har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19, trenger du ikke å holde deg hjemme mens du venter på prøvesvar.

Hvis du får positivt prøvesvar (påvist covid-19)

Du skal være i hjemmeisolasjon frem til du har vært symptomfri i 3 dager, men minimum 10 dager fra du tok testen.

Koster det noe å teste seg?

Hvis du tilhører noen av gruppene som er anbefalt å testes, så er testen gratis. Dersom du bare ønsker en test uten at du har mistanke om at du er smittet, må du betale for den.

Koronatesting

Klikk for stort bilde

Se ellers https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Brosjyre for utskrift (PDF, 2 MB)