Testing for koronavirus covid-19


Hvordan bestiller jeg test?

Bestilling via helsenorge.no

Hvis du har bostedsadresse i Hammerfest kommune, er det enkleste og raskeste er å bestille time selv på Helsenorge.no.
Logg inn, og velg Timeavtaler.
Klikk så på Bestill time og velg Hammerfest legevakt Smittevern:


Du kan velge dato og klokkeslett og blir umiddelbart satt opp med time for koronatest.

 • Du kan bestille test opptil to uker i forveien
 • Du kan avbestille time inntil 24 timer før oppsatt tidspunkt

Hvem skal testes for koronavirus?

1) Alle som har symptomer på covid-19, skal testes for koronavirus

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19:

 • feber
 • hoste
 • tungpustethet
 • tap av smak- eller luktesans
 • sår hals
 • sykdomsfølelse
Vi anbefaler alle om å ha lav terskel for å be om test - særlig om du har vært på reise i kommuner med høyt smittenivå. Om du er i tvil om du skal testes, bør du ta kontakt med fastlegen din, som kan avgjøre om du skal testes eller ikke.


Barn i barneskolealder og yngre med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing.
Barn med rennende nese som eneste symptom og som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

2) Personer uten symptomer på covid-19, men som har vært eksponert for smitte, skal testes.

Dette gjelder alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte i løpet av siste 10 dager:

 • nærkontakter av noen som har fått påvist covid-19.
  (mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt som håndhilsing eller klemming).
 • innreisende til Norge fra røde land eller områder de siste 10 dagene. 
 • alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.
 • helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise utenom Norge.

Hvilke andre grupper kan testes for koronavirus?

 • Personell på sykehjem.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, kan testes.
 • De som ønsker en test, men ikke mistenker smitte og ikke har symptomer, kan også testes – men da må de selv betale for testen. Dette kan for eksempel være aktuelt til helseattester.

Testplikt for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge fra områder eller land med høy forekomst av covid-19, skal testes ved ankomst, på grenseovergangsstedet i Norge. Barn under 12 år skal også testes, men ikke der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Man skal ikke bruke tvang. Ved test av barn bør prøven tas fra fremre nese.

Vanligvis tas hurtigtest. Alle positive hurtigtestsvar skal bekreftes ved PCR tatt innen ett døgn.

Det anbefales at alle innreisende også testes 7 døgn etter ankomst til landet. 

Hvordan foregår testen?

All koronatesting foregår på vårt testsenter i Parkgata 24 i Hammerfest sentrum.

Brakkevogn parkert på parkeringsplass. Skilt om testsenter i forgrunnen. - Klikk for stort bilde

Mandag – fredag 12:00 – 14:00

Åpningstidene kan endres på kort varsel ved behov.

 


Møt opp i tide. Det er til tider stor trafikk på testsenteret, og vi ønsker å holde den oppsatte timeplanen. For å unngå smittespredning mellom de som kommer for å testes og personale, er vi nøye med å holde sosial avstand mellom alle som kommer til testing, og det er derfor heller ikke noe venterom på testsenteret. Vent ute eller i egen bil til tidspunktet for din timeavtale. Gå til inngangsdøren på det avtalte tidspunktet og vent der, så blir du hentet av testpersonalet.

Koster det noe å teste seg?

Det er gratis å blir testet for covid-19. Hvis du bestiller time, ikke avbestiller innen 24 timer før timen og ikke møter opp, får du et gebyr på kr. 60 i form av et betalingsvarsel som tekstmelding. Hvis du ikke betaler betalingsvarselet innen 24 timer, eller vi ikke har registrert et gyldig mobilnummer til deg, får du en faktura på kr. 129,- hvorav kr. 69,- er fakturagebyr.

Etter testen

Testen sendes til laboratoriet ved UNN i Tromsø, der analysen vanligvis blir foretatt dagen etter at testen er utført i Hammerfest – men det kan av og til ta noen få dager før svaret foreligger.

Karantene og isolasjon etter testing

Hvis du har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19 (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt), skal du være i karantene i 10 dager etter nærkontakten, uavhengig av prøveresultat. 

Hvordan varsles jeg om prøveresultatet?

Skulle det være en positiv prøve, altså at det er påvist covid-19, får vi umiddelbart beskjed fra laboratoriet, og da tar vi straks kontakt med pasienten. Ved negativt testresultat blir du normalt ikke kontaktet. 

Sjekk prøvesvaret på Helsenorge.no

Vi ber alle som kan, om å selv å sjekke eget prøvesvar på Helsenorge.no.
Logg inn, og velg Prøvesvar

Skjermbilde fra Helsenorge.no - Klikk for stort bilde


Hvis du har testet deg flere ganger, vil alle resultatene ligge her, så pass på å sjekke datoen for prøven er tatt. 

Bestill prøvesvar på SMS  

Hvis du ikke har mulighet til å sjekke selv via HelseNorge.no, kan du sende en SMS til kommunens SMS-telefon, 485 00 524 med navn, fødselsdato og teksten "prøvesvar". Hvis kommunen kan verifisere mobilnummeret forespørselen kommer fra vil vi sende tekstmelding tilbake med testresultatet. Kommunen vil ringe de vi ikke kan verifisere, men det kan ta noe lenger tid.

NB! Ikke ring legekontoret for å spørre om prøvesvar.
Det er stort press på telefon til legesentrene for tiden.

Ved negativt prøvesvar (ikke påvist covid-19)

Hvis du har symptomer på covid-19 før testen

Hold deg hjemme i karantene til du har fått negativt prøveresultat og du er symptomfri.

Hvis du er testet uten å ha symptomer på covid-19

Hvis du har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19 (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt som håndhilsing eller klemming), skal du være i karantene i 10 dager etter nærkontakten, uavhengig av prøveresultat.

Hvis du har reist inn i Norge etter opphold i et rødt land, skal du være i karantene i 10 dager etter innreise, uavhengig av prøveresultat.

Hvis du har reist inn i Norge etter opphold i et gult land, bør du være hjemme til du har fått prøvesvar, men du er ikke pålagt å være i karantene.

Helspersonell har egne rutiner i Hammerfest kommune. Ta kontakt med arbeidsgiver hvis du er i tvil.

Hvis du ikke har vært på reise eller har vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19, trenger du ikke å holde deg hjemme mens du venter på prøvesvar.

Hvis du får positivt prøvesvar (påvist covid-19)

Du skal være i hjemmeisolasjon frem til du har vært symptomfri i 3 dager, men minimum 10 dager fra du tok testen.

Se ellers https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Skriftlig bekreftelse på prøvesvar

Hvis du trenger en skriftlig bekreftelse på prøvesvaret, for eksempel i forbindelse med reise eller krav fra arbeidsgiver, kan du selv skrive den ut eller laste ned fra Helsenorge.no

Hvis du ikke har tilgang til Helsenorge.no, kan du bestille en elektronisk bekreftelse via SMS. Send SMS til  485 00 524 med navn, fødselsdato og "Ønsker skriftlig bekreftelse på prøvesvar".

Tjenesten koster kr. 200,- og betalingsvarsel kommer som tekstmelding til registrert mobiltelefon Hvis du ikke betaler betalingsvarselet innen 24 timer, eller vi ikke har registrert et gyldig mobilnummer til deg, får du en faktura på kr. 269,- hvorav kr. 69,- er fakturagebyr.

Brosjyre for utskrift (PDF, 2 MB)

Åpningstider

Mandag – fredag 12:00 – 14:00

Åpningstidene kan endres på kort varsel ved behov.