Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehagene.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Hvis du har barn som er hjemme fra SFO eller barnehage, skal du betale fakturaen for mars som vanlig, og så vil betalingen for de dagene tilbudet er stengt, bli trukket fra på kommende fakturaer.