Første påviste tilfelle av koronavirus i Hammerfest

Vi har nå fått det første påviste tilfellet av koronavirus i kommunen.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Pasienten er isolert og blir fulgt opp av kommunens helsetjeneste, og dette fører ikke til noen økt smittefare for befolkningen.

Vi må regne med at det kommer flere tilfeller av påvist smitte, men med de tiltakene som nå er gjennomført for å hindre smitte, har vi godt håp om at vi fortsatt vil ha situasjonen under kontroll.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059