Fortsatt 8 timers åpningstid i barnehagene

For å ha godt smittevern mot spredning av koronaviruset covid-19 vil de kommunale barnehagene i Hammerfest fortsette med 8 timers åpningstid frem til nytt barnehageår starter mandag 24. august 2020

I denne perioden må barna også fortsette å ha med matpakke hjemmefra.