Helse og omsorg går ned til gul beredskap

Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune går nå ned til gul beredskap etter å ha vært på rødt nivå som følge av covid-19-smitte hos en ansatt ved Rypefjord bosenter.

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Det er fra lørdag 21. november 2020 igjen tillatt å besøke beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. De som ønsker å besøke beboere, må kontakte institusjonen på forhånd og gjøre avtale, og besøk vil bli registrert for å sikre smittesporing ved eventuell smitte. Besøksrestriksjoner gjelder fortsatt, og alle pårørende vil få informasjon i løpet av fredag 20. november.

Støttekontaktene driver som normalt igjen.

Vi beholder restriksjoner mot at personell kan jobbe på tvers av institusjoner og omsorgsboliger for å begrense konsekvensene ved en eventuell smitte.

Kontakt

Gyri Krogh
Fagansvarlig tilrettelagte tjenester
TFF Administrasjon
E-post
Telefon 78 40 27 91
Mobil 942 87 488