Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i rød beredskap

Etter at det ble konstatert covid-19-smitte hos en ansatt ved Rypefjord bosenter onsdag kveld 4. november, driver helse- og omsorgssektoren i Hammerfest nå i rød beredskap.

Pressemelding fra Hammerfest kommune

 

Store deler av bemanningen i sektoren er allerede omdisponert for å drifte ekstraordinære tiltak som smitteenhhet, legevakt, smittesporingsteam, teststasjon og luftveismottak. Ved Rypefjord bosenter og tilstøtende Utsikten bokollektiv er 25 ansatte tatt ut i karantene.

Omdisponeringene fører til at vi må drive med minimumsbemanning i alle institusjoner, hjemmetjeneste og omsorgsboliger og at vi kun gir nødvendige helse og omsorgstjenester.

Alle tjenester som ikke er nødvendig for ivaretakelse av liv og helse blir stengt ned:
Soria Moria, Lavterskelen, dagsenter Rus og psykiatri, Hverdagsmestring, deler av Praktisk bistand, støttekontakttjenesten og deler av Ergo-fysioterapitjenesten. All saksbehandling opphører midlertidig.

Det er ikke tillatt med besøk på institusjoner og fellesarealer i omsorgsboliger.

Vi iverksetter team og soner, slik at personell ikke kan gå på tvers av soner/avdelinger og alle jobber i definerte team/kohorter. Vi har ingen fellesrapportering eller samling av personell. Forskjellige kohorter skal ikke møtes enkeltvis eller samlet i felles rom.

Det er forsterkede smitteverntiltak i hjemmetjenesten og på institusjoner ved bruk av nødvendig smittevernutstyr.

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser rettes til ordfører Marianne Sivertsen Næss som koordinerer informasjonsarbeidet i forbindelse med koronautbruddet. Faglige spørsmål rettes til kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, som vil innhente svar fra de som kan svare.

Kontakt

Marianne Sivertsen Næss
Ordfører
E-post
Telefon 78 40 25 01
Mobil 917 15 059
Eilert Sundt
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 78 40 25 64
Mobil 480 28 670