Hjemmetjenesten under koronautbruddet

Hjemmetjenesten må prioritere mellom oppdrag under koronautbruddet. Oppdrag som kan vente, må vente.

Norge er nå i en fase hvor vi prøver å gjøre det vi kan for å begrense muligheten for smitte av covid-19 i samfunnet.

I denne situasjonen er det viktig å beskytte en særlig sårbar gruppe og samtidig skjerme vår helsepersonell slik at de som er avhengig  av nødvendig helsehjelp får det.

Hjemmetjenesten forbereder seg til å kunne gi helsehjelp til mange koronasmittede hjemme, samtidig som mange av våre ansatte kan bli syke og må være borte fra jobb.

Det betyr at hjemmetjenesten nå må prioritere sine oppdrag, og utsette oppdrag som kan vente/tas opp igjen etter at driften er normalisert.   

Samarbeid med pårørende:

Vi må jobbe sammen for enda bedre hygiene, og må derfor ha strenge smittevernregler før vi går inn i ulike hjem. Hjemmetjenesten må ha tilgang til flytende såpe og tørkepapir alle steder de besøker. Vi ber derfor pårørende om hjelp til å skaffe til veie hygieneartikler.

Det inngås samarbeid med pårørende om overtakelse av oppgaver i en periode  der det er mulig. For eksempel; husvask, hjelp til strømper, tilsyn eller dusj. De som blir berørt blir kontaktet.

Hjemmetjenesten ber samtidig om pårørende kan hjelpe med å ringe sine nære og kjære oftere og oppmuntre dem i hverdagen. Det er viktig å ha noen å prate med.

Pårørende må være bevisste og holde avstand til den de hjelper og følge vanlige smittevernregler som god håndhygiene, ikke klemme og ikke besøke noen dersom de har symptomer.

Besøk fra hjemmetjenesten:

Vi vurderer kontinuerlig om besøk fra hjemmetjenesten er nødvendige for opprettholdelse av liv og helse, eller om vi kan endre organisering av tjenesten og tilbudet hos den enkelte bruker. Hyppigheten av besøk vurderes, i tillegg til at det kan være nødvendig å erstatte besøk med telefonsamtaler. Samtidig kan det bli endringer i hvilket tidspunkt hjemmetjenesten kommer på besøk.

Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, mat og medisiner.

Omdisponering av personell:

Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere. Personene vil ha ID-kort som sikrer trygge tjenester for den enkelte.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører, og ber om forståelse for at vi er nødt til å iverksette tiltak gitt den alvorlige situasjonen vi nå er i.

Vennlig hilsen

Anna Kristina Hansen
Fagansvarlig hjemmebaserte tjenester

Frivillig korona-hjelp i Hammerfest

Hammerfest kommune vil koordinere frivillig innsats under koronaepidemien. Vi ønsker derfor å få en oversikt over innbyggere, lag og foreninger som kan tenke seg å bidra med frivillig innsats, og de som har behov for bistand.

Les mer om frivillig korona-hjelp

Adresse

Hjemmetjenesten

Besøksadresse

Kirkeparken omsorgssenter
Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest 

Telefon
78 40 27 16

Hjemmetjenesten Kvalsund
416 64 503

Send e-post