Hvilke smitteverntiltak gjelder lokalt i Hammerfest?

Oppdatert torsdag 21. januar: Regjeringen har kommet med en oppdatering av nasjonale regler og anbefalinger. Disse gjelder fra onsdag 20. januar 2021. Myndighetene vurderer tiltakene fortløpende, og melder ifra om eventuelle endringer.

Skjenking av alkohol

Fra fredag 22. januar kan serveringssteder som har skjenkebevilling servere alkohol ved bordservering. Det må være sitteplasser til gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. Det er ikke lov å slippe inn gjester etter kl. 22.00. Skjenking kan pågå til kl. 24:00, og gjester må ha drukket opp senest 30 minutter etter det. 

Gult nivå i skole

Ungdomsskolen og videregående driftes på gult nivå. Hammerfest kulturskole åpner onsdag for undervisning. Voksne elever kan ha undervisning 1 og 1 der avstand på 1 meter kan opprettholdes. Ungdomsklubben Bootleg åpnes.

Sosialt og arrangement

Anbefalingen om å ikke ha besøk endres til at man kan ha fem stykker på besøk. De fem kommer i tillegg til de som allerede bor i husstanden.

For private sammenkomster i leid lokale kan man være opptil 10 stykker. Det inkluderer den som inviterer. For private sammenkomster utendørs er det maks 20 stykker som er anbefalt.

Arktisk Kultursenter og kinoen åpner igjen. De kommer inn under unntaket for arrangementer med fastmonterte seter. Der kan man ha inntil 200 deltakere. Arrangementene er kun for befolkningen i Hammerfest kommune i tråd med reiseråd.

Reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig både innenlands og utenlands frarådet.

Les mer om hva som gjelder for sosialt og arrangementer på helsenorge.no.

Idrett og trening

Idrettshallene og svømmehallene ble åpnet i forrige uke for både barn og voksne. Det er ingen endring i disse tilbudene i Hammerfest.

Regjeringens pressemelding 18.01.21

Har du spørsmål om hvilke regler som gjelder, eller andre koronarelaterte spørsmål kan du ringe til Hammerfest kommunes koronatelefon på 484 09 779 (mandag – fredag kl. 08 – 15). Du kan også sende oss e-post på covid19@hammerfest.kommune.no, eller kontakte oss gjennom sosiale medier facebook eller instagram.